APH

Kristall har varit delaktig i APHs marknadsföring sedan 2008. Vi har tagit fram trycksaker och jobbat med form och content för uppdatering av deras hemsidor. Mest av allt har vi arbetat med utveckling av varumärkena Florist Selection som vänder sig till floristbranschen och Roses with names som riktar sig direkt mot konsument. Rosornas namn speglar deras karaktärer och utifrån detta ställde vi frågan – Vilken rostyp är du? Strategiskt arbete har varvats med copy, form och foto till annonskampanjer för print och skärmar i köpcenter samt foto till sociala medier.

APH är ett grossistföretag med gamla anor i Malmö. De importerar snittblommor och grönt från bland annat Holland, Kenya, Colombia, Etiopien, Equador, Italien, Israel och Frankrike. De äger även varumärkena Florist Selection och Roses with names.