Skånes Djurpark

Vårt arbete med Skånes Djurpark har både varit annorlunda och spännande, eftersom produkten är i hösta grad levande och ständigt förändras. Djur föddes, dog, rymde. Och till allas glädje - hittades!
Kristall kommunikation har fungerat som djurparkens marknads- och kommunikationsavdelning i nära samarbete med VD och övrig personal. Samarbetet inleddes med en work shop med alla anställda i organisationen för att identifiera djurparkens själ och möjligheter. Alla bidrog och vi samlade stoff för år framöver! Varumärkesplattform och kommunikationsplattform utarbetades med tillhörande planer, annonser, hemsidans struktur och innehåll omarbetades, radio och tv-spottar utformades och pressträffar arrangerades.
Att få följa med på djurparkens resa från att ha haft ett konkurshot hängande över sig till nya satsningar tack vare Lund Gruppen har varit fantastiskt!
Är du nyfiken och vill veta mer - välkommen att kontakta oss!

2018-03/img-8996-berguv-liten
2018-03/1519998108_img-9190
2018-03/img-7917
2018-03/img-8082