Sydvatten

Vatten – ett omdebatterat och livsnödvändigt ämne! Samarbetet med Sydvatten inspirerar och inbjuder till ny vattenkunskap hela tiden. Det började med Sydvattens årsredovisning för 2011 och har sedan fortsatt med ytterligare sex årsredovisningar, två jubileumsböcker, otaliga affischer, broschyrer och rapporter. Till det kommer engagemang kring mässmontrar och olika events, illustrationer och fotografering.

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 16 kommuner i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är idag en av Sveriges största dricksvattenproducenter.