Vellingebostäder

Vellingebostäder är ett uppdrag som ligger oss varmt om hjärtat. Annika har arbetat med bolaget under många år och uppdraget har hela tiden utvecklats och skiftat. Vi har fungerat som bolagets marknads- och kommunikationsavdelning och arbetar både strategiskt och operativt.