Årsredovisningar

Företagets årsredovisning är en viktig varumärkesbärare. Med en årsredovisning når du andra målgrupper som t ex samarbetspartners, investerare, entreprenörer än med övrig marknadskommunikation. Det är vår bestämda uppfattning att en årsredovisning måste väcka nyfikenhet och intresse för att läsas. Är det dags för produktion av årsredovisning? Testa oss! Vi ger gärna förslag på upplägg, design och tonalitet.  

2017 nominerades Vellingebostäders årsredovisning 2016 till Publishingpriset i kategorin Årsredovisningar allmänägda företag. Vi fick näst högsta poäng vad gäller textproduktion. Totalt sett placerade vi oss på en fjärde plats. Det var första gången vi tävlade i grenen årsredovisning. Och andra gången vi producerat Vellingebostäders årsredovisning. Vi tackar för förtroendet att även få producera 2017-års verksamhetsberättelse.

2018-06/pratbubblor
2018-06/veboa-r2017-sid1