Grafisk identitet

Tarapac gav Kristall i uppdrag att uppdatera den grafiska profilen i samband med utveckling av företaget och flytt till nya specialdesignade kontorslokaler. Genom att ställa frågor och ifrågasätta har vi lärt känna och förstå företaget. Den nya logotypen skapades utifrån den tidigare som bland annat innehöll en gul trekant. Den nya formen och färgen speglar förpackningsföretagets affärsidé, visioner, värderingar och framåtanda.