Intern kommunikation

Den interna kommunikationen är en stor del av företagets eller organisationens kultur och en viktig del av ledarskapet. Kristall stöttar ditt företag strategiskt och operativt. Målet är engagerade och motiverade medarbetare.

God kommunikation kan kännetecknas av att den är sann, rak och trovärdig. Budskap formuleras så att alla i organisationen förstår dem. Aktualitet är viktigt, likaså målgruppens möjlighet till återkoppling.

Vi kan erbjuda hjälp med att analysera och strukturera den interna kommunikationen. Vi utarbetar förslag på strategier och aktiviteter och deltar aktivt i förändringsprocessen för att förbättra den interna kommunikationen.