Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattformen är grunden för all kommunikation och innehåller förutom det kreativa konceptet även en analys av målgrupp och omvärld, men också positionering, budskap och kanalval.

Vi skapar kommunikationsplattformen tillsammans, i nära samarbete med marknadsavdelning och ledning.