Kriskommunikation

Är ditt företag krismedvetet? Behöver ni bygga upp er kriskompetens? Kanske med praktiska övningar? Med vår hjälp inventerar vi potentiella kriser och skapar en tydlig kriskommunikationsplan för hur kriser undviks. Vad är det allra värsta som kan hända? Var förberedda för detta och var tillgängliga om krisen väl skulle inträffa. Förminska inte problemet och redovisa vilka åtgärder som vidtagits. Att tänka i förebyggande syfte skapar trygghet och tydlighet inom organisationen och ni kan till och med gå ur krisen stärkta. Inga fler brandkårsutryckningar alltså!