Mediaplan

Det redaktionella materialet är färdigt. Bilder och filmer finns framme. Men vem ska materialet distribueras till? En medialista innehåller aktuella och för nyheten relevanta titlar och mottagare oavsett kanal. Vi ser till att din medialista alltid är up to date!