Situationsanalys

Kristall gör en situationsanalys som beskriver var företaget är idag. Analysen hjälper dig också kontrollera var företaget kommer att befinna sig i framtiden.