Omvärldsanalys

Vet man ingenting finns man snart inte. Detta är många gånger den krassa verkligheten för företag med bristande information och kunskap om sin omvärld. En väsentlig del av ett företags kommunikationsarbete är därför att studera omvärlden, via medieanalys. Vi hjälper dig att hålla dig kontinuerligt informerad, så att du är uppdaterad kring omvärldens bild av företaget. På så sätt får du också en strategisk utkikspost till olika trender i nyhetsflödet.