PR/Förtjänad media

Vi hjälper våra kunder och deras produkter eller tjänster att ta plats redaktionellt. Vi är lyhörda inför trender i samhället, inför målgruppen och har stenkoll på att sända rätt budskap till rätt mottagare. Attraktiva budskap skapas som passas in i ett relevant sammanhang. Kunskap byggs med fakta, objektiv information och argumentation. Företagets självbild och omvärldens bild av företaget måste lira med varandra!