PR & Media

PR är att etablera och upprätthålla goda relationer till omvärlden. En omvärld som består inte bara av befintliga och potentiella kunder, utan av återförsäljare, konsumenter, finansiella aktörer, influencers, konkurrenter, anställda med flera. Relationer utvecklas genom kommunikation. Och att bygga och stärka relationer är en ständigt fortgående process som i ett ideal tillstånd genomsyrar hela företaget.

Media – avsett om den är köpt, förtjänad eller ägd - har en viktig roll som budbärare. Vi hjälper dig förstå hur medierna fungerar. Vi är lyhörda inför trender i samhället, inför målgruppen och har stenkoll på att sända rätt budskap till rätt mottagare. Tillsammans skapar vi kommunikation med överensstämmelse mellan företagets självbild och omvärldens bild av företaget. Attraktiva budskap skapas som passas in i ett relevant sammanhang. Kunskap byggs med fakta, objektiv information och argumentation.