Platsmarknadsföring

Vi för in varumärkestänkandet i marknadsföringen av en plats. Genom att skapa ett varumärke kan vi arbeta för att ge besökare en upplevelse i linje med varumärkets eller platsens själ. Hur besökarna ska känna och uppleva. Vad platsen ska stå för och tillföra. Vi hämtar kunskap om platsen, om nuvarande status för att sen kunna lyfta den både fysiskt och socialt. Varje plats har unika förutsättningar och en egen identitet som kan behöva utvecklas och förstärkas.

Kristall har bl a platsutvecklat ett torg i Vellinge centrum – Kvarteret Lilla torg, men också destinationsvarumärket Skånes Djurpark – i samarbete med uppdragsgivaren.