Mediakontakt

För att nå ut med sitt budskap krävs stor professionalism vid alla medieaktiviteter. Inget får lämnas åt slumpen, och medierelationerna måste präglas av ömsesidig respekt och förståelse.

För maximal effekt bör varje aktivitet föregås av noggrann planering. Målgrupp, val av kommunikationskanal, tajming och innehåll är alla lika viktiga delar för att få genomslagskraft. Vi har erfarenheten, och hjälper dig att bygga goda långvariga kontakter med media, de journalister och influencers som bevakar just ditt företags område.