Produkt-PR

Som kund köper du inte bara en produkt utan oftast också en livsstil. Med en känsla för trender och diskussioner lyfter vi fram budskap och skapar publicitet kring våra uppdragsgivares produkter. Redaktionell text ger hög trovärdighet och PR som en del av den totala marknadsföringsmixen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga kunskap med fakta, objektiv information och argumentation.

Vi arbetar med produkt-PR för en mängd olika typer av branscher och företag. Byggföretag, teknikföretag, it-bolag, tjänstebolag, livsmedelsbolag – en av de branscher som förändras snabbast – m fl.