Redaktionell text

Vi producerar redaktionell text för olika syften och målgrupper. Det kan vara allt från pressmaterial till kund- och personaltidningar, broschyrer och foldrar. Vi kan åta oss del- eller totalansvaret för utarbetning av idé, via skiss till färdig produktion. Texterna utarbetas i enlighet med övriga kommunikationsstrategier, och vår kompetens säkerställer texternas trovärdighet och träffsäkerhet.

2018-06/red-text-aa
2018-06/red-text