Strategi

Att kommunicera enhetligt och konsekvent är centralt för att bygga starka varumärken och interna kulturer. Det som sägs och görs måste gå ihop. Vem är vi? Vart ska vi? Varför gör vi skillnad?

För att skapa kristallklar kommunikation och en tydlig identitet krävs att hemläxan är gjord. Vilka är de övergripande vägvalen och vilka priorteringar bör göras? När vi vet vilka ni är och vart ni är på väg görs en kommunikationsplan som tar avstamp i kommunikationsstrategin, önskad position, men som också tar hänsyn till huvudutmaningar och inte minst möjligheter.