Strategiska plattformar

För att bygga ett starkt varumärke behövs ett internt styrdokument. Vi behöver veta vilka vi är, vad som gör oss unika, vad vi ska säga och till vilka. Kristall skapar strategiska plattformar som t ex varumärkesplattformar, kommunikationsplattformar och content plattformar. Dessa säkerställer effektiv och konsekvent kommunikation och att vi ger samma övergripande bild av varumärket. Att vi håller det vi lovar!

Varumärkesplattformen innehåller förutom affärsidé, vision, mission, mål även kärnvärden, personlighet, position, varumärkeslöfte, kommunikativa huvudbudskap och tonalitet.

Kommunikationsplattformen kompletterar med målgrupp, kanaler och en budskapsplan.